LP/2018/746 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SELP-OdL-389-4/2018
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/746
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 08.11.2018
Novelizované predpisy: 321/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)