LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 05396/2019/SCDPK/17218-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/745
Dátum začiatku MPK: 09.11.2018
Dátum konca MPK: 29.11.2018
Novelizované predpisy: 474/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

488/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)