LP/2018/744 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 076479/2018-OPEU-0147110
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/744
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 30.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)