LP/2018/743 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22529/2018-2062-53439
Podnet: § 95 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/743
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 07.11.2018
Novelizované predpisy: 416/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)