LP/2018/742 Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh projektu „Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)"
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 12650/2018/SŽDD/26030
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/742
Dátum začiatku MPK: 23.10.2018
Dátum konca MPK: 06.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)