LP/2018/739 Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 27391/2018/SVAMP/77940-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Neodkladná potreba vykonania ďalších úkonov vyplývajúcich z projektu ako aj celého procesu výberu koncesionára pre Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS).
Posledná zmena: 21.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/739
Dátum začiatku MPK: 26.10.2018
Dátum konca MPK: 05.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 21.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)