LP/2018/734 Návrh realizácie Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S11242-2018-OZZAP-1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu časovej náročnosti právnych a súvisiacich úkonov potrebných na získanie právoplatného územného rozhodnutia, štúdie realizovateľnosti a štátnej expertízy pre účely realizácie návrhu výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine v súlade s časovým harmonogramom vzhľadom na už v súčasnosti prebiehajúcu zmenu územného plánu mesta Martin.
Posledná zmena: 09.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/734
Dátum začiatku MPK: 12.10.2018
Dátum konca MPK: 18.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)