LP/2018/733 Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 10200/2018-3.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/733
Dátum začiatku MPK: 12.10.2018
Dátum konca MPK: 25.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)