LP/2018/731 Návrh na uzavretie Akčného plánu k prehĺbenému dialógu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 069018/2018-EUPO2-109944
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/731
Dátum začiatku MPK: 12.10.2018
Dátum konca MPK: 25.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)