LP/2018/73 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Súvisiaci proces: Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 240 z 23. mája 2018, ktorým bol schválený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 06603/2018/SVD/88011-M
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 124/2017.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/73
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Začiatok štádia: 16.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.05.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: