LP/2018/73 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 06603/2018/SVD/11245-M
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 124/2017.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/73
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018