LP/2018/729 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LOPAS s.r.o., IČO 50 719 831, na realizáciu investičného zámeru v Lučenci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11572/2018-4220-49997
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/729
Dátum začiatku MPK: 10.10.2018
Dátum konca MPK: 23.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)