LP/2018/728 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť INTERCABLE s. r. o., IČO 51 015 161, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kriváň, okres Detva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09472/2018-4220-51972
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/728
Dátum začiatku MPK: 10.10.2018
Dátum konca MPK: 31.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)