LP/2018/726 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-128-250
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/726
Dátum začiatku MPK: 11.10.2018
Dátum konca MPK: 31.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.11.2018
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: