LP/2018/724 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Pošta a poštové služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 27135/2018/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/724
Dátum začiatku MPK: 11.01.2019
Dátum konca MPK: 31.01.2019
Novelizované predpisy: 324/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)