LP/2018/721 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/010685/2018-721
Podnet: Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/721
Dátum začiatku MPK: 08.10.2018
Dátum konca MPK: 26.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)