LP/2018/720 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/13094-60AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/720
Dátum začiatku MPK: 09.10.2018
Dátum konca MPK: 22.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)