LP/2018/715 Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - návrh zákona o pozemkových úpravách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 474/2018-100
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/715
Dátum začiatku MPK: 04.10.2018
Dátum konca MPK: 17.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)