LP/2018/708 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia MFSR č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účto
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/13417/2018-74
Podnet: Plán práce na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/708
Dátum začiatku MPK: 05.10.2018
Dátum konca MPK: 25.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: