LP/2018/702 Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2019 až 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 07567/2018/SBPMR/83012-M
Podnet: Na základe zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/702
Dátum začiatku MPK: 08.10.2018
Dátum konca MPK: 19.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.10.2018
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)