LP/2018/701 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 25084/2018/SEKPS/73326-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/701
Dátum začiatku MPK: 01.10.2018
Dátum konca MPK: 19.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 01.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)