LP/2018/696 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Petra Kresáka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10301/2018-9.1
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 12.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/696
Dátum začiatku MPK: 02.10.2018
Dátum konca MPK: 10.10.2018
Novelizované predpisy: 569/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 01.10.2018
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)