LP/2018/695 Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo procesné
Trestné konanie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 46106/2018/120
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V zmysle čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády je lehota na zaslanie pripomienok v pripomienkovom konaní k poslaneckému návrhu zákona sedem pracovných dní.
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/695
Dátum začiatku MPK: 04.10.2018
Dátum konca MPK: 12.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)