LP/2018/693 ZHODNOTENIE STRÁT NA PRODUKCII POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN VPLYVOM SUCHA V ROKU 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2686/2018-510
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/693
Dátum začiatku MPK: 28.09.2018
Dátum konca MPK: 11.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)