LP/2018/690 Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/007348
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky priebežne zabezpečuje bezpečnosť pri podujatiach v rámci predsedníctiev SR krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podujatia na najvyššej úrovni sa budú konať v mesiacoch október a november 2018.
Posledná zmena: 11.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/690
Dátum začiatku MPK: 27.09.2018
Dátum konca MPK: 04.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 27.09.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)