LP/2018/69 Návrh účasti Slovenskej republiky na spoločnom príspevku krajín V4 do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 032955/2018-ORPO-0011603
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný materiál je predmetom výnimky z predbežného pripomienkového konania („PPK“) podľa bodu 2.6 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Materiál nebude predmetom PPK z dôvodu uplatnenia skráteného, 5-dňového, medzirezortného pripomienkového konania („MPK“). Dôvodom skráteného MPK je nutnosť schválenia materiálu pred februárovým zasadnutím Európskej rady a konaním Donorskej konferencie ku krajinám Sahelu, 23.februára 2018 v Bruseli. Na zasadnutí Európskej rady premiéri krajín V4 oznámia schválenie spoločného príspevku do zvereneckého fondu a zároveň zástupca SR oznámi na Donorskej konferencii ku krajinám Sahelu príspevok SR vo výške 500 tis. EUR prostredníctvom zvereneckého fondu.
Posledná zmena: 16.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/69
Dátum začiatku MPK: 09.02.2018
Dátum konca MPK: 15.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)