LP/2018/689 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 24785/2018/SBPMR
Podnet: V súlade s úlohou C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 84 z 21. februára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/689
Dátum začiatku MPK: 03.10.2018
Dátum konca MPK: 23.10.2018
Novelizované predpisy: 304/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 03.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: