LP/2018/688 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 240 z 23. mája 2018, ktorým bol schválený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 06603/2018/SVD/72953-M
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/688

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 27.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)