LP/2018/687 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa 2021-2027.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 003025/2018/oMAJDT-1
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/687
Dátum začiatku MPK: 26.09.2018
Dátum konca MPK: 09.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)