LP/2018/683 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2019 až 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 439/2018-100
Podnet: Zákon číslo 330/1991 Zb.v znení neskorších predpisov a Zákon číslo 523/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne a predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do konca roka 2018.
Posledná zmena: 03.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/683
Dátum začiatku MPK: 26.09.2018
Dátum konca MPK: 02.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)