LP/2018/679 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona z..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 24595/2018/SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/679
Dátum začiatku MPK: 16.10.2018
Dátum konca MPK: 06.11.2018
Novelizované predpisy: 555/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)