LP/2018/678 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 30. októbra 2002 č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 00910/2018/63
Podnet: § 50 zákona 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 242/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/678
Dátum začiatku MPK: 24.09.2018
Dátum konca MPK: 12.10.2018
Novelizované predpisy: 629/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)