LP/2018/677 Návrh na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla a jeho organizačné a finančné zabezpečenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-5393/2018-110/14579
Podnet: Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 až 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/677
Dátum začiatku MPK: 24.09.2018
Dátum konca MPK: 05.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)