LP/2018/67 Návrh na zmenu gestora a termínu úlohy B.11. uznesenia vlády SR č. 589 z 13. 12. 2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 035222/2018-RED1
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/67
Dátum začiatku MPK: 09.02.2018
Dátum konca MPK: 22.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)