LP/2018/668 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5802/2018
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/668
Dátum začiatku MPK: 19.09.2018
Dátum konca MPK: 02.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)