LP/2018/661 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SŠHR-2018/00915-PRED
Podnet: Podľa § 19 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/661
Dátum začiatku MPK: 13.09.2018
Dátum konca MPK: 26.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)