LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 30146/2018/13
Podnet: Úloha B.11. uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/656
Dátum začiatku MPK: 01.10.2018
Dátum konca MPK: 19.10.2018
Novelizované predpisy: 308/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 01.10.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.10.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)