LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 003026/2018/oMAJDT
Podnet: uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/652
Dátum začiatku MPK: 11.09.2018
Dátum konca MPK: 24.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)