LP/2018/651 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SŠHR-2018/00567-058-PRED
Podnet: Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/651
Dátum začiatku MPK: 13.09.2018
Dátum konca MPK: 26.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)