LP/2018/65 Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 457/2018-100
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/65
Dátum začiatku MPK: 13.02.2018
Dátum konca MPK: 05.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 13.02.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)