LP/2018/65 Zákon o  neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1165/2018-410
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/65
Dátum začiatku MPK: 13.02.2018
Dátum konca MPK: 05.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 13.02.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)