LP/2018/646 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07421/2018/SVD/z.67059-M
Podnet: Na základe úlohy B.15. z uznesenia vlády SR č. 111/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/646
Dátum začiatku MPK: 06.09.2018
Dátum konca MPK: 26.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: