LP/2018/638 Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 47438/2018
Podnet: Z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013
bod B.83.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/638
Dátum začiatku MPK: 05.09.2018
Dátum konca MPK: 18.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia: 05.09.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)