LP/2018/632 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 01070/2018/68-4
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/632
Dátum začiatku MPK: 03.09.2018
Dátum konca MPK: 14.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.09.2018
Ukončenie štádia: 20.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia: 20.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)