LP/2018/626 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015722/2018-635
Podnet: Legislatívny právny akt podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) bod i) Pravidiel pre tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/626
Dátum začiatku MPK: 27.08.2018
Dátum konca MPK: 17.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: