LP/2018/624 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytnutím určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/015901/2018-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/624
Dátum začiatku MPK: 27.08.2018
Dátum konca MPK: 10.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)