LP/2018/623 Návrh na schválenie Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Správne právo
Cestovný ruch
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 419/2018-100
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia je skutočnosť, že Protokol je otvorený na podpis u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny, len do 12. októbra 2018.
Posledná zmena: 25.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/623
Dátum začiatku MPK: 27.08.2018
Dátum konca MPK: 03.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)