LP/2018/615 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/015675/2018-6
Podnet: Na základe uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 04.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/615
Dátum začiatku MPK: 24.08.2018
Dátum konca MPK: 31.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2018
Ukončenie štádia: 23.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)