LP/2018/613 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. zasadnutí generálnej konferencie pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 13. - 16. novembra 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2018/300/009573/03213
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/613
Dátum začiatku MPK: 22.08.2018
Dátum konca MPK: 05.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 26.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 05.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)