LP/2018/612 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S08818-2018-OL
Podnet: Článok 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby
prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/612
Dátum začiatku MPK: 21.08.2018
Dátum konca MPK: 11.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)