LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13375/2018/SŽDD/61720
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/611
Dátum začiatku MPK: 21.08.2018
Dátum konca MPK: 11.09.2018
Novelizované predpisy: 513/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)