LP/2018/61 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12992/2018/SCDPK/24202-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. xxxx/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/61
Dátum začiatku MPK: 15.02.2018
Dátum konca MPK: 07.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: